Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmus a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

                   norway                  SR_znak                norway-eea