Krízové centrum Brána do života založila v roku 2001 Mária Prieložná, ako jedno z vôbec prvých zariadení tohto druhu na Slovensku. V súčasnosti poskytuje Brána do života azylové bývanie obetiam domáceho násilia a poskytuje  pomoc matkám s deťmi, ako aj tehotným či osamelým ženám. Okrem ubytovania majú klientky možnosť využívať sociálno-právne poradenstvo, ako aj psychologickú podporu. Mnohé z nich prežili nielen komplikované partnerské vzťahy, ale aj vlastné problémové detstvo. Príchod do krízového centra je tak aj príchodom do bezpečia a miestom, kde si žena  v pokoji môže premyslieť, ako ďalej bude svoju situáciu riešiť.