Kontakty pre ženy, ktoré zažívajú násilie – poradenské centrá a bezpečné ženské domy

PROGRESFEM
Poprad
0919 235 820Poradenské centrum
OZ HANA
Spišská Nová Ves
0903 404 471
0903 404 483
Poradenské centrum
Women Institute Slovakia o. z. Žilinský samosprávny kraj0919 200 302Poradenské centrum
Aliancia žien Slovenska
Bratislava
0903 519 555Poradenské centrum
Poradenské centrum Nádej
Bratislava
0905 463 425Poradenské centrum
Fenestra
Košice
0911 224 777
0911 440 808
Poradenské centrum
Pomoc rodine
Michalovce
056/688 4473
0908 954 873
0911 084 473
Poradenské centrum
OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze
Žilina
0948 578 053
0907 840 552
0918 185 576
Poradenské centrum Žilina, Čadca

ŽENA V TIESNI
Martin
0907 346 374
0911 346 374
Poradenské centrum
Centrum sociálnych služieb KA
Krupina
0903 969 345
0917 565 063
0948 122 486
Poradenské centrum
Linka detskej istoty .
Bratislava
Poradenské centrum
MyMamy, o.z.
Prešov
0911 444 991
051/771 22 33
Bezpečný ženský dom a poradenské centrum
Centrum Slniečko, n.o
Nitra
0905 511 512Bezpečný ženský dom a poradenské centrum
Občianske združenie Brieždenie
Martin
0917 287 129Bezpečný ženský dom
LUNA n. o.
Trenčín
0908 762 765Bezpečný ženský dom
DOMOV – DÚHA
Bratislava
0918 824 247Bezpečný ženský dom
KOTVA n. o.
Trebišov
056/672 31 14Bezpečný ženský dom