Naša Adresa

Občianské Združenie Brána do života
M. Medveďovej 4
851 03 Bratislava
Slovensko


Krízové centrum

Riaditeľka :
Mgr. Judita Majerová


Poradňa pre obete domáceho násilia

Sociálna pracovníčka :

+421/915 439 245


Bezpečný ženský dom

Sociálna pracovníčka :


+421/915 439 245


Domov na polceste a Zariadenie núdzového bývania

Riaditeľka :
Mgr. Jana Bahulová

+421/908 713 286


Odborné konzultácie na tému závislosti