Naša Adresa

Občianské Združenie Brána do života
M. Medveďovej 4
851 03 Bratislava
Slovensko


Zariadenie núdzového bývania / Bezpečný ženský dom Brána do života

Riaditeľka: Mgr. Judita Majerová
Máte záujem o naše služby? 0915 439 245 
Chcete nás materiálne podporiť? 0918 135 336


Domov na polceste a Zariadenie núdzového bývania

Riaditeľka :
Mgr. Jana Bahulová

+421/908 713 286


Odborné konzultácie na tému závislosti