Vďaka projektu Zlatá brána 3, ktorý opätovne podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom, môžeme spolu už tretí rok pomáhať matkám samoživiteľkám. Pomoc je každým rokom efektívnejšia, pretože sa vďaka opakovanej spolupráci máme možnosť zlepšovať a zdokonaľovať. Tento rok sme s deckami prežili ďalšie pestré leto. Veď ako má matka uživiť rodinu, ak jej nemá kto pomôcť s deťmi? Obzvlášť v období letných prázdnin. Deťom sa vďaka projektu venovali animátorky, ktoré im zabezpečovali tábory, stravu a pestrý program. Deti chodili do kina, navštívili zoo, boli sa kúpať, či absolvovali množstvo aktivít. Tohtoročná spolupráca vyvrcholila tiež rekonštrukciou našej terapeutickej miestnosti.

„Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom“