Vedeli ste, že ženy samoživiteľky patria medzi skupiny najviac ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením? Naše zariadenie už dlhodobo pracuje s touto cieľovou skupinou a pomáha ženám preklenúť krízové obdobia v ich živote. Vďaka podpore projektu Zlatá Brána 2 máme možnosť zabezpečiť ženám a ich deťom pekné leto. Pre deti sme na leto zabezpečili pestrý program, teplé obedy, pobytové a denné tábory. Cítime veľkú zodpovednosť, nakoľko týmto rodinám dočasne vytvárame bezpečný domov chceme, aby sa u nás cítili príjemne a mali možnosť načerpať silu pre ďalšiu etapu v ich živote. V rámci projektu budeme vytvárať aj podpornú skupinu pre ženy po odchode z nášho krízového centra, ktorá bude priestorom na stretávanie sa žien z podobnými skúsenosťami, na získavanie nových informácií, no najmä na posilňovania sebavedomia a prekonávanie prekážok, ktoré prináša jednorodičovstvo.

„Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom“