Bezpečný ženský dom

Zahájenie projektu Bezpečný ženský dom

Dňa 11.08.2014 zahájilo Občianske združenie Brána do života realizáciu projektu „Bezpečný ženský    dom“ podporeného z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR .Realizácia projektu bude ukončená 30.4.2016

Projekt  Bezpečný ženský dom  je financovaný  z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom  Nórskeho finančného mechanizmu.
 Spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Partnermi projektu sú :

Občianske združenie DOMOV DÚHA
Bratislavský samosprávny kraj
Občianske združenie Brána do života
Nórsky partner :   Glamdal Krisesenter IKS