2% pre Občianske združenie Brána do života

Občianske združenie Brána do života sa uchádza o vašu dôveru aj v roku 2024 a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o 2% z Vašich daní, o ktorých rozhodujete VY.

Rozhodnutie je na Vás.

Vaše 2 % budú použité na správnu vec.

Vašim rozhodnutím dáte šancu ženám a ich  deťom v krízovom centre Brána do života, kde celoročne poskytujeme  okamžité, bezpečné ubytovanie a poradenstvo ženám zažívajúcim násilie, krízu ako aj ich následky.

Taktiež v domove na polceste, kde pomáhame dospelým v kríze, poskytujeme sociálne služby a vytvárame priestor, kde majú možnosť riešiť ťažké životné situácie.

Občianske združenie Brána do života oslávi 1. marca 2024 svoje 23. narodeniny.
Viac informácií o činnosti OZ Brána do života sa dozviete na www.branadozivota.sk.

Zároveň by sme sa chceli veľmi poďakovať všetkým našim priateľom, dobrovoľníkom, podporovateľom a sponzorom, za ich ( nie len ) finančnú podporu, vďaka ktorej naše zariadenia môžu kvalitne poskytovať sociálne služby.

Ď A K U J E M E

 

Údaje  potrebné k poukázaniu 2% z dane:


názov organizácie : Občianske združenie Brána do života
právna forma: občianske združenie
sídlo: Medveďovej 4, 851 04 Bratislava
IČO: 31804713
DIČ: 2021547737

bankové spojenie: Poštová banka a.s.

IBAN: SK76 6500 0000 0000 2018 1291  BIC: POBNSKBA

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Tlačivá:

1. ZAMESTNANEC – použije

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane  odpracovaním minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – prikladá sa k VYHLÁSENIU al. DP fyzických osôb

  • POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie ( VZOR )
  • POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

 4. PRÁVNICKÁ OSOBA

  • Daňové priznanie právnických osôb PDF
  • Daňové priznanie právnických osôbonline

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

  • 15.1.2024- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2023
  • 15.2.2024 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • 31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  • 31.03.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

  • 30.4.2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)