OZ DOMOV-DÚHA, Bratislavský samosprávny kraj a OZ Brána do
Vás srdečne pozývajú na konferenciu
„Bezpečné ženské domy – poslanie a prax“