Alternatívne zariadenia a linky

V tomto zozname www adries si môžete vyhľadať linky pomoci, psychologické poradne prípadne krízové centrá a právne služby, ktoré sú najbližšie k vášmu bydlisku. Je len samozrejme na Vás, na koho sa v prípade potreby obrátite.

Bezplatná právna pomoc Ministerstva spravodlivosti
Pomoc obetiam násilia / sociálna, psychologická a právna pomoc /
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Informačný portál / adresy inštitúcií na Slovensku a centier pre matky + linky a iné potrebné veci.
Centrum právnej pomoci 
Bezplatná psychologická pomoc na Slovensku
Centrum pre medzinárodnú ochranu práv detí a mládeže
Právne, sociálne a psychologické poradenstvo
Centrum nádej
Centrum Slniečko, n.o.
OZ Náruč – pomoc deťom v kríze
OZ Fenestra
Aliancia žien Slovenska
Ambulantné krízové stredisko – Unicef
Petržalský sprievodca
Deti dunaja
Zastavme násilie – kampaň boja proti násiliu
Ružový a modrý svet
Združenie prvého mája – na vlastných nohách

Ak máte záujem na tomto mieste uverejniť link na Vašu tématicky podobnú webovú stránku, ozvite sa nám na adrese