Slová, ktoré bežne používame v rozhovoroch o násilí, nie sú schopné vyjadriť to množstvo úderov, nadávok a ponižovania, ktoré pocíti človek, ktorý na vlastnej koži zažije domáce násilie.

Všeobecne sa násilie stotožňuje s fyzickým násilím, avšak každá forma nátlaku, nadvlády, vzbudzovania strachu, zneužívania moci, sily alebo vyhrážania sa, je považovaná za násilie.

Formy domáceho násilia:

  • fyzické násilie (bitie, kopanie, údery, spôsobovanie rán a popálenín rôzneho druhu, …),
  • psychické násilie (ponižovanie, vyhrážanie, citové vydieranie, pohŕdavé zaobchádzanie, …),
  • sociálne násilie (zakazovanie stretávať sa s rodinou, blízkymi, zákaz chodiť do zamestnania, uzamykanie v byte, zablokovanie telefónu, …),
  • ekonomické násilie (neodôvodnené obmedzovanie prístupu k majetku, ktorý má obeť právo užívať, obmedzený prístup k spoločným peniazom, …),
  • sexuálne násilie (znásilnenie, všetky nanútené sexuálne činy, nútenie k iným sexuálnym praktikám, …).

Obeťami násilia sa môžu stať deti, ženy, muži, a to v akomkoľvek veku. Štatistiky však poukazujú, že až v 95% prípadoch sú obeťami domáceho násilia ženy.

A dôvody pre ktoré sa ženy stávajú obeťou svojho partnera?

Sú až veľmi jednoduché: „stačí jedno moje slovo, ktoré odporuje jeho slovám – oznámenie, že čakáme dieťa – dovolila som si urobiť niečo bez jeho súhlasu – odmietla som pohlavný styk – odmietla som mu dať peniaze na pivo – keď prišiel v noci domov aj s kamarátmi, odmietla som im pripraviť občerstvenie – nepáčilo sa mu, ako máme poukladané uteráky v skrini – prišla som z práce o niečo neskôr ako obyčajne – nešla som spať vtedy, keď on – hádala som sa s manželom kvôli jeho mimomanželskej známosti …“.

A ako sa zachová agresor?

Individuálne od spôsobu, aký mu je v tom danom momente najbližší. V praxi sa stretávame s mnohými formami, no najčastejšie sú to: 

„údery päsťou – škrtenie opaskom – výsmech a vulgárne vyjadrovanie pred deťmi – dusenie vankúšom – udieranie hlavy o stenu – kopanie do celého tela – ohrozovanie nožom – sácanie – vynútenie pohlavného styku – priväzovanie k radiátoru …“

Dôsledky sú vždy rovnako bolestivé, či už fyzicky alebo psychicky. Opäť príklady z praxe: strata vedomia – odrazená oblička – rezné rany – znásilnenie – škrabance – zlomeniny – rozťaté pery – otras mozgu a zlomené rebrá – pomliaždeniny – opuchnutá ruka – vnútorné poranenia – úzkosť – depresia…