Čo je Bezpečný ženský dom ( BŽD )

Bezpečný ženský dom je miesto, ktoré poskytuje pomoc ženám a deťom, na ktorých bolo  páchané násilie.

Komu slúži BŽD?

 • ženám, zažívajúce násilie
 • matkám s deťmi, na ktorých je páchané násilie alebo sú svedkami násilného vzťahu rodičov

Čo mi poskytne BŽD?

 • ubytovanie,
 • krízovú intervenciu,
 • psychologické poradenstvo, diagnostiku a psychoterapiu,
 • sociálne poradenstvo,
 • základné právne poradenstvo,
 • sociálnu asistenciu a pomoc,
 • prevenciu.

Čo je to domáce násilie?

Domáce násilie netvorí len jeden príležitostný incident. Ide o opakované, dlhodobo trvajúce násilie, ktorého cieľom je pokoriť, ovládať alebo utláčať inú bytosť, a to ponižovaním a  vyvolávaním strachu – slovným, fyzickým a citovým týraním. Domáce násilie nie je závislé od veku, sociálneho postavenia, vzdelania, etnickej a náboženskej  príslušnosti, od temperamentu ako i od mentálnej výbavy agresora i obete.

Druhy násilia

 • fyzické násilie (bitie, ubližovanie, sácanie, kopanie, facky, bodnutia zbraňou),
 • sexuálne násilie (vynútenie sexuálneho styku násilím, nepríjemné sex. praktiky, nútenie k sex. styku s niekým iným, odopieranie sexu),
 • psychické násilie (vyvolávanie strachu, vydieranie, ponižovanie, obviňovanie, nadávky, žiarlivosť, zastrašovanie,  vyhrážanie sa ublížením na zdraví, smrťou, deťmi napr. „vezmem ti deti“),
 • ekonomické násilie (fin. obmedzovanie, bránenie v zárobku, odoberanie peňazí),
 • sociálne násilie (izolácia, zákaz kontaktu s príbuznými, priateľmi, chodenia do práce)

Test – zažívam násilie? /Váš partner Vás:

 • Izoluje od rodiny, priateľov, zdrojov?
 • Ponižuje a znevažuje?
 • Je majetnícky, extrémne žiarlivý?
 • Sleduje a kontroluje Vás?
 • Vynucuje si špeciálne činnosti alebo u Vás platia zvláštne  pravidlá režimu?
 • Vyhráža sa Vám, zastrašuje Vás?
 • Núti Vás k sexuálnym praktikám alebo sexuálnemu styku proti Vašej vôli?
 • Napadol Vás?
 • Máte pocit ohrozenia života a zdravia?
 • Vyskytlo sa v minulosti u partnera násilie (v rodine, u iných osôb)?

Ak ste na viacero otázok odpovedali áno,  je možné, že žijete v násilnom vzťahu.

Čo robiť, ak zažívam násilie?

 • Povedzte to niekomu, komu dôverujete. Násilník sa cíti silný práve preto, že o tom viete iba Vy.
 • Vy nie ste na vine, pretože za násilie je zodpovedný vždy ten, kto ho pácha.
 • Vy a Vaše deti  máte právo na bezpečný a plnohodnotný život bez násilia!
 • Násilie samo o sebe neprestane. Práve naopak, má tendenciu sa neustále stupňovať.
 • Ak ste zranená, dajte sa lekársky ošetriť a kontaktujte políciu.
 • Pokiaľ sa rozhodnete odísť, nájdite si vhodné bezpečné miesto, odložte si peniaze, doklady, dôležité dokumenty (rodné listy detí, sobášny list..), kreditné karty, kľúče, lieky…
 • Kontaktujte akúkoľvek krízovú poradňu pre ženy, krízové stredisko, bezplatnú nonstop linku. 

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie               0800 212 212