Ďakujeme

Vďaka finančnej podpore vo výške 1 000   od Mestskej časti Bratislava – Petržalka môžme naďalej poskytovať pomoc a podporu mladým ľuďom pri zvládaní ťažkej životnej situácii, v ktorej sa ocitli.

–Ďakujeme!