Hľadáme kolegyňu

Občianske združenie Brána do života hľadá do svojho odborného tímu v Krízovom centre/Bezpečnom ženskom dome Brána do života Sociálnu pracovníčku .

 • Miesto práce: Medveďovej 4, Petržalka
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Celková mzda (brutto): 900 – 1 000 €

Informácie o pracovnom mieste:

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Zabezpečovať individuálne sociálno-právne poradenstvo vrátane sociálnej anamnézy a spoluvytváranie individuálnych plánov klientke, ktorá zažíva/zažila domáce násilie,
 • pomoc vo forme sociálnych služieb a poradenstva, poradenstvo pri riešení sociálnych a rodinných problémov a pri zabezpečení si základných životných potrieb,
 • krízovú intervenciu v ťažkých životných situáciách,
 • sprevádzanie klientky vo veci uplatňovania si nárokov, realizuje prípravu na uvedené stretnutia,
 • napomáha zlepšovať životnú situáciu klientok, rozvíjať kompetencie v prospech riešenia problémov,
 • napomáha odstraňovať rodové stereotypy, diskrimináciu na základe pohlavia,
 • komunikuje s úradmi a štátnymi inštitúciami,
 • metodicky usmerňuje klientky vo veci uplatňovania si nárokov v zmysle platnej legislatívy,
 • spolupráca s ďalšími odbornými pracovníčkami Bezpečného ženského domu Brána do života pri nastavovaní postupov a plánov s cieľom komplexného riešenia situácie klientok,
 • zodpovednosť za vedenie administratívnej agendy súvisiacej s náplňou práce.

 

Hľadáme sociálnu pracovníčku, ktorá má:

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – sociálna práca
 2. Odborná prax minimálne 3 roky.
 3. Zručnosti v práci s obeťami násilia, s ľuďmi v krízových situáciách.
 4. Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Znalosť zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Bezúhonnosť.
 7. Odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť tímovej práce.
 8. Ovládanie PC (Word, Excel, Powerpoint)
 9. Vodičský preukaz skupiny B výhodou

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 1. Možnosť spoznať potreby ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.
 2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
 3. Vzdelávanie a supervízia.
 4. Tvorivosť a možnosť prinášať nápady a realizovať riešenia.
 5. Poď do toho s nami!

Záujemkyne o zamestnanie prosíme zaslať svoje CV na email: