Darujte 2%

2% pre Občianske združenie Brána do života

Občianske združenie Brána do života sa uchádza o Vašu dôveru aj v roku 2019 a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o 2% z vašich daní, o ktorých rozhodujete VY.

Rozhodnutie je len na Vás.

Vaše 2 % budú použité na správnu vec a Vašim rozhodnutím dáte šancu našim klientom – matkám a deťom, na ktorých je páchané domáce násilie, mladým dospelým v kríze, na vytvorenie priestoru, kde budú mať možnosť riešiť svoje ťažké životné situácie.

Na stránke www.rozhodni.sk sa dozviete nielen postup krokov na poukázanie 2% ( alebo nižšie v prílohách ), ale aj ako OZ Brána do života hospodárilo za uplynulé obdobie.
Občianske združenie Brána do života oslávi 1. marca 2019 svoje 18-te narodeniny.
Aj vďaka Vašej podpore už osemnásty rok poskytujeme sociálne služby v Krízovom centre Brána do života pre obete domáceho násilia, od roku 2006 aj v Krízovom stredisku  DOM pre mladých dospelých v kríze . ( viac informácií o činnosti OZ Brána do života na www.branadozivota.sk).
Zároveň by sme sa chceli veľmi poďakovať všetkým našim priateľom, dobrovoľníkom, podporovateľom a sponzorom, za ich ( nie len ) finančnú podporu, vďaka ktorej naše zariadenia môžu kvalitne poskytovať sociálne služby.

Ď A K U J E M E

Údaje  potrebné k poukázaniu 2% z dane:
názov organizácie : Občianske združenie Brána do života
právna forma: občianske združenie
sídlo: Medveďovej 4, 851 03 Bratislava
IČO: 31804713
DIČ: 2021547737

bankové spojenie: Poštová banka a.s.

IBAN: SK76 6500 0000 0000 2018 1291  BIC: POBNSKBA

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Tlačivá: 

ZAMESTNANEC – použije VYHLÁSENIE  a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

Daňové priznanie  FO TYP A) a POTVRDENIE

Daňové priznanie FO TYP B) a POTVRDENIE

PORVRDENIE  na poukázanie 3% z dane  odpracovaním minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – prikladá sa VYHLÁSENIU al. DP fyzických osôb

POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie

POTVRDENIE  od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti ( VZOR)

PRÁVNICKÁ OSOBA – Daňové priznanie právnických osôb a POTVRDENIE

PRÍLOHA k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.1.2019- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2019

15.2.2019 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). 

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1 % z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]