Cenník sociálnej služby

ubytovanie na určitý čas (dospelá osoba) 3,- EUR/noc
sociálne poradenstvo 0,- EUR/noc
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 0,- EUR/noc
rozvoj pracovných zručností 0,- EUR/noc
pomoc pri pracovnom uplatnení 0,- EUR/noc
príprava stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
(klient si stravu zabezpečuje a pripravuje samostatne)
0,- EUR/noc
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 0,- EUR/noc
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
(klient si údržbu šatstva vykonáva samostatne)
0,- EUR/noc
záujmová činnosť 0,- EUR/noc

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu: hotovosť alebo prevodom na bankový účet

Podmienky platenia úhrady za sociálnu službu:

  • pri nástupe do zariadenia
  • do konca mesiaca na každý nadchádzajúci mesiac

Pri nástupe klient uhradí 50€ zálohu za kľúč, ktorá mu bude pri ukončení poskytovania sociálnych služieb a pri odovzdaní kľúča vrátená.

ubytovanie na určitý čas (dospelá osoba) 3,- EUR/noc
sociálne poradenstvo 0,- EUR/noc
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 0,- EUR/noc
príprava stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
(klient si stravu zabezpečuje a pripravuje samostatne)
0,- EUR/noc
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 0,- EUR/noc
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
(klient si údržbu šatstva vykonáva samostatne)
0,- EUR/noc
záujmová činnosť 0,- EUR/noc

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu: hotovosť alebo prevodom na bankový účet

Podmienky platenia úhrady za sociálnu službu:

  • pri nástupe do zariadenia
  • do konca mesiaca na každý nadchádzajúci mesiac

Pri nástupe klient uhradí 50€ zálohu za kľúč, ktorá mu bude pri ukončení poskytovania sociálnych služieb a pri odovzdaní kľúča vrátená.