• každoročne organizujeme jarnú a jesennú brigádu s klientmi  zariadenia a dobrovoľníkmi
  • poriadame športové popoludnie
  • raz ročne absolvujeme  terénnu terapiu v prírode
  • počas letných dní organizujeme splav
  • ak máme príležitosť, zúčastňujeme sa na rôznych kultúrnych a  športových podujatiach
  • koniec roka ukončíme spoločnou Vianočnou večerou