Ďakujeme

Veľká vďaka patrí spoločnosti LeasePlan Slovakia, s.r.o. a jej zamestnancom, ktorí nás každoročne finančne podporujú. Financie pomôžu nám a našim klientkam prekonať tieto náročné časy. Ďakujeme za túto Vašu pomoc a tiež každoročné 2% z Vašich daní, ktorými nás podporujete.