Darujte 2%

2% pre Občianske združenie Brána do života

Občianske združenie Brána do života sa uchádza o vašu dôveru aj v roku 2020 a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o 2% z vašich daní, o ktorých rozhodujete VY.

Rozhodnutie je na Vás.

Vaše 2 % budú použité na správnu vec a Vašim rozhodnutím dáte šancu našim klientom – matkám a deťom na ktorých je páchané domáce násilie, mladým dospelým v kríze, na vytvorenie priestoru, kde budú mať možnosť riešiť ťažké životné situácie.
Na stránke www.rozhodni.sk sa dozviete nielen postup krokov na poukázanie 2% ( alebo v prílohách ), ale aj ako OZ Brána do života hospodárilo.
Občianske združenie Brána do života oslávi 1. marca 2020 svoje 19-te narodeniny.
Aj vďaka Vašej podpore už devätnásty rok, teda od roku 2001, poskytujeme sociálne služby v Krízovom centre Brána do života na Medveďovej 4 v Bratislave  pre matky s deťmi- obete domáceho násilia a  od roku 2006 aj v Krízovom stredisku  DOM , toho času v Domove na polceste pre mladých dospelých v kríze . ( viac informácií o činnosti OZ Brána do života na www.branadozivota.sk, takisto sa môžete veľa dozvedieť z našich Výročných správ, ktoré sú taktiež zverejnené na webovej stránke.
Zároveň by sme sa chceli veľmi poďakovať všetkým našim priateľom, dobrovoľníkom, podporovateľom a sponzorom, za ich ( nie len ) finančnú podporu, vďaka ktorej naše zariadenia môžu kvalitne poskytovať sociálne služby.

Ď A K U J E M E

 

Údaje  potrebné k poukázaniu 2% z dane:


názov organizácie : Občianske združenie Brána do života
právna forma: občianske združenie
sídlo: Medveďovej 4, 851 04 Bratislava
IČO: 31804713
DIČ: 2021547737

bankové spojenie: Poštová banka a.s.

IBAN: SK76 6500 0000 0000 20181291  BIC: POBNSKBA

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Tlačivá:

 

1. ZAMESTNANEC – použije

 

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

 

3. PORVRDENIE na poukázanie 3% z dane  odpracovaním minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – prikladá sa k VYHLÁSENIU al. DP fyzických osôb

  • POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie ( VZOR )
  • POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

 

 4. PRÁVNICKÁ OSOBA

  • Daňové priznanie právnických osôb PDF
  • Daňové priznanie právnických osôbonline

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

  • 15.1.2020- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2015
  • 15.2.2020 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • 31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  • 31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

  • 30.4.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)