Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19

Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19

Občianske združenie Brána do života podporilo spoločné vyhlásenie neziskovej organizácie
Človek v ohrození a ďalších organizácií, ktoré dlhodobo pracujú a pomáhajú aj počas
pandémie.

Autori vyhlásenia a signatári sa spojili, aby ukázali význam súdržnosti a spolupráce. Všetci sa
snažíme svojím dielom pomáhať v oblastiach, v ktorých pôsobíme.
Sami to ale nezvládneme. Len spoločne môžeme túto krízu zvládnuť a pomôcť tým, ktorí to
najviac potrebujú.

Text vyhlásenia je zverejnený aj na tejto stránke:
https://clovekvohrozeni.sk/spajame-sa-pre-ochranu-zranitelnych-pred-covid-19/

Výzva je otvorená na podpisovanie. Signatári preto môžu priebežne pribúdať.
Zverejňovať ich budú priebežne na stránke :
https://clovekvohrozeni.sk/spajame-sa-pre-ochranu-zranitelnych-pred-covid-19/