Ďakujeme

Vďaka finančnej podpore od Nadácie Volkswagen Slovakia sme opravili poškodené steny a vymaľovali spoločné priestory nášho zariadenia. Spoločne sme tak krízovému centru vdýchli nový život. Ďakujeme!

Obrázok1

Obr.: Pred, počas a po maľovaní spoločných priestorov v Krízovom centre Brána do života.