psychoterapia_01-nestandard2Domáce násilie nezahŕňa iba fyzické, ale aj psychické či sexuálne zneužívanie.

 

Zažité alebo pozorované násilie, najmä ak ide o blízku osobu, je natoľko dramatický a ťažký zážitok, že ovplyvní celú osobnosť človeka – jeho sebavedomie, integritu, vzťahy s druhými ľuďmi a schopnosť žiť vlastný život alebo starať sa o deti. Nezanedbateľné sú aj problémy pri dlhodobých rodinných konfliktoch a to najmä predrozvodové, rozvodové a porozvodové spory o deti, ktoré sú touto situáciou taktiež ťažko zasiahnuté.

 

Cieľom diagnostickej práce je rozpoznať individuálne problémy klientov, ktorí zažili domáce násilie na vlastnej koži pre potreby krízovej intervencie alebo psychoterapie. Dôležitým aktom je aj plánovanie a realizácia bezprostredných krokov, hľadanie možností a zdrojov podpory. Následne nastupuje psychoterapeutická práca s obeťami domáceho násilia, ktorá je realizovaná v širokom zábere od krízovej intervencie, cez krátkodobú a dlhodobú individuálnu terapiu, relaxácie, až po skupinovú či rodinnú terapiu. Práca psychológov zahŕňa aj podporu vzťahu matka-dieťa a zapojenie širšej rodiny, resp. podpora celého rodinného systému.