Kontakt – Poradňa

Poradňa pre obete domáceho násilia

Sociálna pracovníčka :
poradna@branadozivota.sk
02/6241 0469
+421/915 439 245