Ďakujeme

Ďakujeme MČ Petržalka, ktorá nám opäť pomohla finančnou dotáciou na udržanie kontinuity poskytovania sociálnych  služieb.