Ďakujeme

Ďakujeme  FUNDER tímu (https://funder.help/sk/) za krásnu „mikinkovú“ kampaň, ktorej autorkami sú  tri úžasné ženy, zakladateľky iniciatívy Žemy, dámy za pravdu a skutočné fakty

Simona Bubánová, Miriama Letovanec, a Veronika Cifrová Ostrihoňová (https://www.zemy.sk/news)

 Výťažok z predaja týchto jedinečných mikín  v sume 1299,00 eur bol určený pre OZ Brána do života Ď A K U J E M E.