Ďakujeme

Vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia sme zrekonštruovali našu telocvičňu a vybudovali novú študovňu pre deti z nášho krízového centra. Spoločne sme tak deťom umožnili zmysluplne tráviť svoj voľný včas v našich priestoroch. Ďakujeme!

 

Študovňa:

studovna1   studovna2

Telocvičňa:

telocvicna1   telocvicna2