ĎAKUJEME

Zo srdca Vám ďakujeme, našim darcom, za každú formu pomoci, ktorú nám poskytujete počas pandémie COVID-19.
Ďakujeme Bratislavskému dobrovoľníckemu centru, iniciatíve Kto pomôže Slovensku, Nadácii Televízie Markíza, SPDDD Úsmev ako dar, pani Zuzane Federičovej, pani Anke Jablonskej a spoločnosti KALLOS COSMETICS a tiež Vojtechovi Sirkovskému a Armáde spásy na Slovensku. Ďalej ďakujeme spoločnostiam Budiš a. s., LeasePlan Slovakia, s.r.o., Philip Morris Products S.A., Pierre Baguette, SLOVNAFT, a.s., TESCO STORES SR, a.s. a všetkým darcom, ktorí zostali v anonymite.
Vaše dary nám pomáhajú prekonávať toto náročné obdobie a zlepšovať životnú úroveň našim klientkam a ich deťom.