Poďakovanie

Chceli by sme zo srdca poďakovať v mene našich klientok a ich detí

agentúre PROMEA COMMUNICATION

a taktiež  všetkým ostatným darcom a dobrým ľuďom, ktorí si na Krízové centrum Brána do života
spomenuli počas vianočných sviatkov a svojimi darmi spravili  krásne Vianoce všetkým.

Prajeme Vám krásny a úspešný rok 2020!

1

2