Vzácna návšteva

Dňa 8.3.2018 navštívil Krízové centrum /Bezpečný ženský dom Brána do života prezident SR Andrej Kiska. Pán prezident navštívil naše zariadenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
Zaujímal sa o našu prácu, ako pomáhame našim klientkám v ich ťažkej životnej situácii a v neposlednej rade sa zaujímal aj o klientky a ich deti, ktoré obdaroval osobnými darčekmi. Prostredníctvo OZ Brána do života pán prezident obdaroval aj mamičky, ktorým zakúpili automatickú práčku. Prezident si našiel čas aj na rozhovor s mamičkami a ich deťmi, ktorý bol veľmi milý a vrúcny.

Srdečne ďakujeme.