Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Bezpečný priestor pre ženy

0800 212 212

Linka je bezplatná, dostupná nonstop a anonymná.

Pomoc a podporu Vám poskytnú vyškolené poradkyne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk

 

 
ESF_1ESF_2
zamestnanost_1zamestnanost_2