Ďakujeme

Vďaka finančnej podpore  Bratislavského samosprávneho kraja  môžme pokračovať v práci .
Môžme aj naďalej poskytovať  pomocnú ruku mladým dospelým pri vstupe do života a podporovať ich pri zvládaní krízovej situácie, v ktorej sa ocitli.

Ďakujeme!