Kontakt – Detský domov

Krízové centrum Brána do života

M. Medveďovej 4
Bratislava – Ovsište
851 03
Slovakia

internetová linka pomoci: pomoc@branadozivota.sk

Riaditeľka krízového centra
Mgr. Daniela Gáliková
e-mail: galikova@branadozivota.sk

MT: +421/915 492 134

 

 

Sociálna pracovníčka:
Mgr. Monika Kakalikova
e-mail: kakalikova@branadozivota.sk
tel./fax: +421/2 6241 0469MT: +421/915 439 245
Sociálna pracovníčka:
Mgr. Bronislava Korec Terenová
e-mail: korec-terenova@branadozivota.sk
tel./fax: +421/2 6241 0469MT: +421/915 439 245

 

Psychologička:
Mgr. Romana Hébortová
e-mail: hebortova@branadozivota.sk
tel./fax: +421/2 6241 0469MT: +421/915 439 245
Psychologička – práca s deťmi:
Mgr. Zuzana Klepanec
e-mail: klepanec@branadozivota.sk
tel./fax: +421/2 6241 0469MT: +421/915 439 245

 

Vychovávateľ:
Mgr. Juraj Müncner
e-mail: muncner@branadozivota.sk
Vychovávateľka:
Mgr. Lucia Frisová
e-mail: frisova@branadozivota.sk
Vychovávateľka:
Mgr. Eva Adamcová
e-mail: adamcova@branadozivota.sk
Vychovávateľka:
Jana Dobiašová
e-mail: dobiasova@branadozivota.sk