O nás

O nás

Filozofia Krízového strediska DOM

DOM (Dobrí Od Malička) vznikol ako tretí projekt občianskeho združenia Brána do života. Samotný vznik Krízového strediska DOM bol inšpirovaný ideou zriadiť nie ďalšiu ochrannú inštitúciu, ale vytvoriť prostredie čo najviac sa približujúce realite skutočného domova. Filozofiou zariadenia je rozvíjať samostatnosť mladých ľudí a poskytnutie pomocnej ruky pri zapojení sa do bežného života.

Cieľová skupina klientov

Krízové stredisko poskytuje sociálnu pomoc a všeobecne prospešné služby podľa platnej legislatívy (zb. zákonov č.305/2005najmä:

  • bývalému klientovi detského domova, reedukačného a resocializačného zariadenia, ktorému sa zrušila ( resp. ukončila ) ochranná ústavná výchova po dosiahnutí jeho plnoletosti
  • mladému dospelému v kríze
  • veková hranica klientov krízového strediska Dom na polceste je pre mladých dospelých od 18 rokov.