Dobrovoľníctvo a prax

Mnohí z vás sa na nás obracajú s otázkou: „Ako vám môžeme pomôcť?

Sme vám za to veľmi vďační, a to v mene celého kolektívu pracovníkov OZ Brána do života. Celoročne sa snažíme budovať databázu dobrovoľníkov, ktorí by nám radi pomáhali. Ak to myslíte vážne, tak máte ku nám bránu otvorenú!

Dobrovoľníctvo v našom krízovom centre dáva možnosť poskytnúť pomoc a službu ženám a deťom v núdzi. Táto skúsenosť vám otvorí bránu do života mnohých ľudí a pocítite sami, aké problémy ich trápia, veľa sa však dozviete aj sami o sebe.

Po skúsenostiach vieme, že len pravidelný a dlhodobý kontakt je pre naše klientky a ich deti, ako aj pre deti v detskom domove a pracovníkov, vzájomne prospešný a z toho dôvodu vám ponúkame tieto formy spolupráce:

Dobrovoľníctvo – je priestorom pre všetkých, ktorí majú záujem venovať sa cieľovej skupine dlhodobejšie. 

Prax – priestor najmä pre študentov/ky humanitne orientovaných VŠ – pomáhajúce profesie. Maximálny rozsah praxe je z našej strany 40 hodín. Po absolvovaní praxe môže študent/ka počítať aj s našou pomocou pri tvorbe seminárnych prác, bakalárskych či diplomových prác.

S dobrovoľníkmi podpisujeme zmluvy o spolupráci, ktorých súčasťou sú základné pravidlá a etický kódex dobrovoľníka. Je totiž v našom záujme brať budúcu spoluprácu skutočne vážne. Možno sa totiž raz staneme kolegami.

Dobrovoľníctvo v Bráne do života

Je to predovšetkým práca s deťmi vo veku od 3 do 16 rokov. Podľa vlastných preferencií si môžete vybrať niekoľko smerov:

  • Doučovanie detí ubytovaných v KC – sústreďujeme sa najmä na rozvoj jemnej motoriky u detí v predškolskom veku. Pre deti na prvom stupni sa zameriavame na čítanie, písanie, matematiku a angličtinu. Pri deťoch na druhom stupni je potrebné ich motivovať do štúdia. Pomoc potrebujú predovšetkým pri angličtine, matematike a tvorbe vlastných projektov,
  • „Komunita” – vyplnenie voľného času detí počas komunitných sedení klientok KC (v pondelok od 17.00 do 18.00 hod.),
  • výpomoc pri organizačných činnostiach,
  • pomoc pri údržbe záhrady.

Dobrovoľníkom ponúkame:

  • Spoločenské hry, kresliace potreby, športové potreby ako aj iné pomôcky,
  • ponuku individuálnej supervízie,

V prípade záujmu o dobrovoľníctvo či prax sa, prosím, obráťte na našu psychologičku Denisu Chorváthovú – koordinátorku dobrovoľníkov : chorvathova@branadozivota.sk