OZ Brána do života je poskytovateľom sociálnych služieb v týchto zariadeniach:

Občianske združenie Brána do života

Vďaka podpore

Vďaka podpore NADÁCIE PONITIS a Poisťovni Slovenskej sporiteľne  sme sa mohli zúčastniť terénnej terapie v Senci. 
Ďakujeme!!!

   

Vďaka finančnej podpore

Vďaka finančnej podpore  Bratislavského samosprávneho kraja,  Mestskej časti Bratislava -  Petržalka, nadáciám J&T a PONTIS, firmám Poisťovňa Slovenskej sporiteľne VIENNA INSURANCE GROUP, KINSTELLAR, SIEMENS, MARY KAY,  môžme pokračovať v práci.

Čítať ďalej...

Ďakujeme

Vďaka finančnej podpore  Bratislavského samosprávneho kraja  môžme pokračovať v práci .
Môžme aj naďalej poskytovať  pomocnú ruku mladým dospelým pri vstupe do života a podporovať ich pri zvládaní krízovej situácie, v ktorej sa ocitli.
Ďakujeme!

IT LEARNING SLOVAKIA

Ďakujeme spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA za opätovnú podporu účasti  deti z detského domova Brána do života na letných táborových aktivitách.