OZ Brána do života je poskytovateľom sociálnych služieb v týchto zariadeniach:

Občianske združenie Brána do života

2%

2%

Darujte 2% z dane

Občianske združenie Brána do života sa uchádza o vašu dôveru aj v roku 2014 a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o 2% z vašich daní o ktorých rozhodujete VY.

Rozhodnutie je na Vás.

Čítať ďalej...

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska podporila programom Hodina deťom projekt s názvom „Zlatá brána otvorená“. Jedná sa o podporu mimoškolských aktivít a  štúdia detí z Detského domova

Čítať ďalej...