OZ Brána do života je poskytovateľom sociálnych služieb v týchto zariadeniach:

Občianske združenie Brána do života

Pozvánka

OZ DOMOV-DÚHA, Bratislavský samosprávny kraj a OZ Brána do
 
Vás srdečne pozývajú na konferenciu
 
„Bezpečné ženské domy – poslanie a prax"

Čítať ďalej...

2%

2% pre Občianske združenie Brána do života

Občianske združenie Brána do života sa uchádza o vašu dôveru aj v roku 2015 a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o 2% z vašich daní o ktorých rozhodujete VY.

Rozhodnutie je na Vás.

Čítať ďalej...

Prosba o podporu

Krízové stredisko DOM pre mladých dospelých

potrebuje finančnú pomoc!

Sme zariadenie, ktoré poskytuje pomoc mladým dospelým, odchovancom detských domovov, reedukačných a resocializačných zariadení, ale aj mladým z nefunkčných rodín.

Čítať ďalej...

Ďakujeme firme Muziker

Ďakujeme firme Muziker, ktorá nám darovala vyradené gitary.
Kreatívny prístup a šikovné ruky vytvorili u nás z hudobných nástrojov, ktoré nemôžu slúžiť svojmu pôvodnému účelu, predmety užitkového umenia. www.muziker.sk

Čítať ďalej...