OZ Brána do života je poskytovateľom sociálnych služieb v týchto zariadeniach:

Občianske združenie Brána do života

IT LEARNING SLOVAKIA

Ďakujeme spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA za opätovnú podporu účasti  deti z detského domova Brána do života na letných táborových aktivitách.

Pozvánka

OZ DOMOV-DÚHA, Bratislavský samosprávny kraj a OZ Brána do
 
Vás srdečne pozývajú na konferenciu
 
„Bezpečné ženské domy – poslanie a prax"

Čítať ďalej...