OZ Brána do života je poskytovateľom sociálnych služieb v týchto zariadeniach:

Občianske združenie Brána do života

2%

2%

Darujte 2% z dane

Občianske združenie Brána do života sa uchádza o vašu dôveru aj v roku 2014 a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o 2% z vašich daní o ktorých rozhodujete VY.

Rozhodnutie je na Vás.

Čítať ďalej...

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska podporila programom Hodina deťom projekt s názvom „Zlatá brána otvorená“. Jedná sa o podporu mimoškolských aktivít a  štúdia detí z Detského domova

Čítať ďalej...

Erste Bank

20.6.2013 boli v našom Krízovom stredisku  zamestnanci Erste Bank. V ramci teambuildingu opravili stenu a vymalovali altanok. A všetko to robili s nadšením a vo vybornej nalade.....:) Ďaaaakujemeeee!!!!

Naše Mesto

V piatok 14.6.2013 sme sa zúčastnili celoslovenského projektu Naše Mesto, ktoré organizovala nadácia Pontis. Dobrovoľníci upratali našu záhradu a všetci máme radosť z dobre vykonanej práce.