OZ Brána do života je poskytovateľom sociálnych služieb v týchto zariadeniach:

Občianske združenie Brána do života

2%

2% pre Občianske združenie Brána do života

Občianske združenie Brána do života sa uchádza o vašu dôveru aj v roku 2015 a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o 2% z vašich daní o ktorých rozhodujete VY.

Rozhodnutie je na Vás.

Čítať ďalej...

Prosba o podporu

Krízové stredisko DOM pre mladých dospelých

potrebuje finančnú pomoc!

Sme zariadenie, ktoré poskytuje pomoc mladým dospelým, odchovancom detských domovov, reedukačných a resocializačných zariadení, ale aj mladým z nefunkčných rodín.

Čítať ďalej...

Ďakujeme firme Muziker

Ďakujeme firme Muziker, ktorá nám darovala vyradené gitary.
Kreatívny prístup a šikovné ruky vytvorili u nás z hudobných nástrojov, ktoré nemôžu slúžiť svojmu pôvodnému účelu, predmety užitkového umenia. www.muziker.sk

Čítať ďalej...

Bubnovačka s Muzikolou

Bubnovačka s Muzikolou

Dňa 23.9.2014 prežili naše klientky a ich deti spolu s dobrovoľníkmi z Poisťovne Slovenská sporiteľňa  veselé africké popoludnie. Vyrobili si hrkálky z orechových škrupiniek, zabubnovali a zatancovali. Ďakujeme Vám za krásne popoludnenie.

Čítať ďalej...